dnes je 3.12.2023

Input:

38/1966 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

č. 38/1966 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. června 1966,
kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanoví:
§ 1
Zrušují se:
1. vyhláška č. 958/1949 Ú. l., o úpravě rozšiřování pohlednic;
2. vyhláška č. 41/1950 Ú. l., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého dřevařského a některého jiného materiálu;
3. vyhláška č. 829/1950 Ú. l., o některých opatřeních týkajících se nevyužitých kancelářských strojů a jejich součástí;
4. vyhláška č. 177/1951 Ú. l., o používání barevných kovů;
5. vyhláška č. 192/1951 Ú. l., o některých opatřeních týkajících se nevyužitých telekomunikačních zařízení;
6. vyhláška č. 241/1951 Ú. l., o používání obalů z jemného plechu v potravinářském průmyslu;
7. vyhláška č. 176/1952 Ú. l., o nevyužitých ocelových lahvích na tekutý plyn, sloužících k pohonu motorových vozidel;
8. vyhláška č. 226/1952 Ú. l., o evidenci maloobchodních prodejen a závodů společného stravování;
9. vyhláška č. 44/1953 Ú. l., o používání barevných kovů;
10. vyhláška č. 241/1953 Ú. l., o provozně bezpečnostní službě v závodech podléhajících dozoru veřejné báňské správy, ve znění vyhlášky č. 263/1957 Ú. l.;
11. vyhláška č. 379/1953 Ú. l., kterou se vydávají směrnice o ustanovení hlavních energetiků a o jejich úkolech;
12. podmínky pro výkup a přijímání nadnormativních zásob surovin, materiálů a výrobků ministerstva lesů a dřevařského průmyslu - částka 159/1953 Ú. l.;
13. podmínky pro výkup a přijímání nadnormativních zásad surovin, materiálů a výrobků lehkého průmyslu - částka 159/1953 Ú. l.;
14. vyhlášky č. 155/1955 Ú. l., o organizaci závodové nákladní automobilové dopravy;
15. vyhláška č. 80/1955 Ú. l., o opatřeních týkajících se nevyužitých rozmnožovacích strojů a přístrojů, ve znění vyhlášky č. 192/1958 Ú. l.;
16. úprava dodávek a odběru strojírenských výrobků vyráběných podniky ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů - částka 117/1955 Ú. l.;
17. postup při dodávkách a odběru podnikově plánovaných hutních výrobků v případech, kdy odběratelé nepředkládají celoroční požadavky - částka 117/1955 Ú. l.;
18. vyhláška č. 117/1956 Ú. l., kterou se stanoví druhy drobného zboží, jež smějí být vyráběny pouze z dřevěného odpadu nebo z palivového dříví;
19. § 5 odst. 2, § 8 a 9 vyhlášky č. 153/1956 Ú. l., o archivech hospodářských a rozpočtových organizací;
20. čl. VI až XI vyhlášky č. 175/1956 Ú. l., o statutu Státní mzdové komise a působnosti státních orgánů při řízení a provádění mzdové politiky;
21. vyhláška č. 190/1956 Sb., o prodejní době prodejen a závodů veřejného stravování;
22. vyhláška č. 22/1958 Ú. l., o dokumentaci investiční výstavby JZD;
23. nařízení č. 56/1959 Sb., o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu;
24. vyhláška č. 61/1959 Ú. l., o prodeji zemědělských mechanizačních prostředků a některých motorových vozidel;
25. vyhláška