dnes je 17.4.2024

Input:

39/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

č. 39/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 31. července 1945
o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
K návrhu vlády ustanovuji toto:
Čl. I.
§ 1.
(1) Do konce roku 1945 přísluší konati hlavní přelíčení o zločinech a přečinech, přikázaných podle platného práva soudům porotním, sborovému soudu první stolice.
(2) Hlavní přelíčení budiž konáno před sborem čtyř soudců, z nichž jeden předsedá.
§ 2.
(1) O hlavním přelíčení a opravných prostředcích proti rozsudkům v něm vyneseným platí ustanovení hlavy XVIII trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., a zákonné předpisy je doplňující, jakož i ustanovení § 338 odst. 2 a 3 a § 339 trestního řádu.
(2) Neužije-li obžalovaný práva, aby si zřídil obhájce, budiž mu zřízen pod neplatností (§ 281, č. 3 trestního řádu) pro hlavní přelíčení obhájce z moci úřední.
Čl. II.
Do konce roku 1945 přísluší konati hlavní přelíčení pro zločiny a přečiny, uvedené v § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti ve znění § 39 zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb., o ochraně cti, sboru tří soudců bez účasti kmetů.
Čl. III.
Tento dekret platí jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti třetím dnem po vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.