dnes je 16.4.2024

Input:

39/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty, platné do 31.10.1964

č. 39/1961 Zb.
[zrušené č. 190/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 25. dubna 1961
o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 40 odst. 2 a § 50 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1
Paušální sazebník náhradní dávky a cla, otištěný jako příloha k vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 175/1957 Ú. l., o náhradní dávce za daň z obratu při dovozu zboží bez úplaty, se nahrazuje paušálním sazebníkem uvedeným v příloze.
§ 2
U zásilek podaných k dopravě v cizině před 1. srpnem 1961 se použije sazeb dosavadního paušálního sazebníku.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1961.
 
Ministr:
Krajčír v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 39/1961 Sb.
PAUŠÁLNÍ SAZEBNÍK
náhradní dávky a cla
DÍL I.
Potraviny, poživatiny, nápoje, tabákové výrobky
 
Poř. čís. paušálního sazebníku
Zboží
Sazba
I.
II.
Kčs
Kčs
1
Káva, čaj pravý, koření, žvýkací guma .............za kg
150,-
100,-
2
Kávový výtažek (nescafé apod.), čajový výtažek (nestea apod.) ............................................... za kg
400,-
250,-
3
Šumivé víno, uherský salám, kaviár a kaviárové náhražky, kakaový prášek, čokoláda a čokoládové výrobky ........................................................ za kg
80,-
60,-
4
Líh a lihoviny ................................................ za litr
150,-
100,-
 
Poznámka: V cestovním styku je osvobozen od cla 1 litr lihovin; z převyšujícího množství vybere se paušální sazba:
 
 
5
až do 2 litrů ................................................... za litr
20,-
 
6
Víno hroznové a ovocné ................................ za litr
20,-
10,-
 
Tabák a tabákové výrobky:
 
 
7
cigarety ........................................................ za kus
1,-
0,50
8
ostatní tabákové výrobky a tabák za kg
500,-
200,-
 
Poznámka: V cestovních styku je 200 cigaret nebo 40 doutníků nebo 200 g tabáku osvobozeno od cla a dávek; z převyšujícího množství vybere se paušální sazba až do tohoto množství:
 
 
9
z cigaret nejvýše do 200 kusů ....................... za kus
 
0,10
10
z doutníků nejvýše do 40 kusů ...................... za kus
 
0,25
11
z tabáku všech druhů nejvýše do 200 g ........... za kg
 
100,-
12
Ostatní potraviny, poživatiny a nápoje (též léčivý bylinný čaj) ................................................... za kg
30,-
10,-
DÍL II .
Textilní zboží
 
Poř. čís. paušálního sazebníku
Zboží
Sazba
I.
II.
Kčs
Kčs
 
Všeobecná poznámka k dílu II.
 
 
 
Za přediva podobná nylonu a silonu se považují přediva z tzv. perlonu, grilonu, orlonu, dacronu, terylenu apod., nikoliv však přediva z umělého hedvábí všech druhů (viskosové, Chardonettovo, acetátové apod.).
 
 
 
Příze:
 
 
13
bavlněná, lněná, nitě z umělého hedvábí ...........za kg
150,-
80,-
14
vlněná .......................................................... za kg
400,-
200,-
15
nitě z přírodního hedvábí, nylonu, silonu a podobných umělých přediv ............................................. za kg
200,-
80,-