dnes je 8.12.2023

Input:

39/1964 Zb., Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volebných obvodov pre voľby do Slov. národnej rady

39/1964 Zb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa ustanovenia § 12 zákona SNR č. 35/1964 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
vyhlasuje
volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady, ktoré sa budú konať v nedeľu 14. júna 1964, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.
Volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady sa zhodujú s volebnými obvodmi vytvorenými na Slovensku pre voľby do Národného zhromaždenia.
Predseda Slovenskej národnej rady:
 
Chudík v. r.
 
Príloha uznesenia č. 38 a 39/1964 Zb.
Príloha
uznesenia Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o určení volebných obvodov pre voľby do Národného zhromaždenia č. 38/1964 Zb. a uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady č. 39/1964 Zb.
Zoznam volebných obvodov pre voľby do Národného zhromaždenia a pre voľby do Slovenskej národnej rady, ktoré sa budú konať 14. júna 1964.
A. Volebné obvody pre voľby do Národného zhromaždenia
 
Volebný obvod č. 1
(v mestskom obvode Praha 1)
Praha 1-Hrad
západná časť mestského obvodu Praha 1 ohraničená Národnou triedou, ulicami 28. října, Na příkopě a Revolučnou.
Volebný obvod č. 2
(v mestskom obvode Praha 1)
Praha 1 - stred, Letná
juhovýchodná časť mestského obvodu Praha 1 a južná časť mestského obvodu Praha 7 ohraničená ulicou Nad královskou oborou, Čechovovou, triedou Obrancov mieru, Dukelských hrdinov, pplk. Sochora, Bubenskou triedou, severnou a východnou hranicou podniku Čistenie mesta, časťou nábrežia kpt. Jaroša a ostrovom Štvanicou.
Volebný obvod č. 3
(v mestskom obvode Praha 2)
Praha 2 - Nové Mesto
západná časť mestského obvodu Praha 2 ohraničená na východe Škrétovou ulicou, Tylovým námestím, ulicami Belehradskou, Šafárikovou, Pod nuselskými schodmi, Nuselským údolím a Vyšehradom.
Volebný obvod č. 4
(v mestskom obvode Praha 2)
Praha 2 - Vinohrady I
východná časť mestského obvodu Praha 2.
Volebný obvod č. 5
(v mestskom obvode Praha 3)
Praha 3 - Žižkov - západ
severozápadná časť mestského obvodu Praha 3 ohraničená ulicou Ondříčkovou, Žižkovým námestím, ulicami Křišťanovou, Sudoměřickou, Táboritskou, Olšanským námestím, severnou stranou Olšanských hřbitovov a ulicou Kaplířovou.
Volebný obvod č. 6
(v mestskom obvode Praha 3)
Praha 3 - Žižkov - stred
severovýchodná časť mestského obvodu Praha 3 ohraničená severnou stranou Olšanských hřbitovov a ulicami U nákladového nádražia a Pod kapličkou.
Volebný obvod č. 7
(v mestskom obvode Praha 3)
Praha 3 - Vinohrady II
južná časť mestského obvodu Prahy 3.
Volebný obvod č. 8
(v mestskom obvode Praha 4)
Praha 4 - Michle - Spořilov
východná časť mestského obvodu Praha 4 ohraničená ulicou Mojmírovou, Rostislavovou, Leninovou, Na Jezerce, Pod vilami, Pod sokolovnou, Na Květnici, Na Veselí, Nad studánkou, Budějovickou, U krčské vodárny, ulicou k Habrovce, Nad pískovnou, V podzámčí a areálom Thomayerovej nemocnice.