dnes je 25.2.2024

Input:

39/1970 Zb., Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Komárne, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad

39/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Okresného národného výboru v Komárne
z 3.apríla 1970,
ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad
§ 1
Rada Okresného národného výboru v Komárne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Marcelovej s územnou pôsobnosťou pre obce Chotín, Marcelová a Šrobárová.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Tajomník:
Ing. Stano v. r.
Predseda:
Sádovský v. r.