dnes je 19.7.2024

Input:

4/1947 Sb., Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)

č. 4/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946
o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Předpisy, jimiž jsou upraveny platové a služební poměry literních učitelů veřejných obecných a měšťanských (občanských) škol, se vztahují i na učitelky ručních prací (domácích nauk), ustanovené při veřejných školách obecných, měšťanských a pomocných.
§ 2.
Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost ustanovení § 2, odst. 3, § 3, odst. 2 a 8, § 7, odst. 1 a 4, § 8, odst. 1 a §§ 12 a 34 zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol, ve znění vládního nařízení ze dne 24. srpna 1939, č. 271 Sb., a vládního nařízení ze dne 12. ledna 1944, č. 16 Sb., pokud se vztahují na učitelky ručních prací (domácích nauk). Platnost, po případě použivatelnost těchto ustanovení zůstává však nedotčena, pokud se vztahují na jiné učitelské osoby.
§ 3.
Učitelkám ručních prací (domácích nauk) se vyměří dnem 1. července 1946 služební plat (adjutum, odměna) literních učitelů obecných a měšťanských škol se stejnou služební dobou a způsobilostí.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provede jej ministr školství a osvěty.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.