dnes je 21.7.2024

Input:

4/1953 Sb., Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953

č. 4/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. ledna 1953
o placené dovolené na zotavenou v roce 1953.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Ustanovení zákona č. 11/1952 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1952, platí s výjimkou ustanovení § 11 odst. 5 a § 14 také pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1953 s těmito dalšími odchylkami:
1. Ustanovení § 6 odst. 1 druhé věty zní:
„Přitom se za základ výpočtu peněžitých požitků bere u zaměstnance s proměnlivými požitky průměrný týdenní výdělek za posledních 6 měsíců před nastoupením dovolené, a jde-li o zaměstnance v zemědělství, lesnictví, stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících, za posledních 12 měsíců.“
2. Ustanovení § 18 odst. 2 zní:
„Dovolenou příslušníků Sboru národní bezpečnosti upraví v dohodě s Ústřední radou odborů ministerstvo národní bezpečnosti.“
3. Doba přede dnem 31. prosince 1952 se pro výměru dovolené u zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících počítá podle dosavadních předpisů platných pro tyto zaměstnance.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Kyselý v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.
Bílek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Dvořák v. r.
Harus v. r.
Dr. Havelka v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Kabeš v. r.
Kopecký v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Málek v. r.
Maurer v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Nepomucký v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Pokorný v. r.
Pospíšil A. v. r.
Pospíšil J. v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Rais v. r.
Smida v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Šlechta v. r.