dnes je 25.7.2024

Input:

40/1946 Sb., Vládní nařízení o rozdělení podniku "Státní lesy a statky", platné do 19.3.1948

č. 40/1946 Zb.
[zrušené č. 25/1948 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. února 1946
o rozdělení podniku „Státní lesy a statky“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1.
(1) Od podniku „Státní lesy a statky“ se odděluje jeho slovenská část, která se rozděluje na dva samostatné podniky, spravované podle zásad obchodního hospodaření, s názvy:
a) „Státní statky“ a
b) „Státní lesy“.
(2) Tím se pozměňuje a doplňuje ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní.
§ 2.
Rozdělení podnikových částí mezi oba podniky uvedené v § 1, odst. 1 se provede takto:
a) Podnik „Státní statky“ tvoří polnohospodářské statky a k nim přidružené závody a zařízení, patřící k správě státních statků, v Holiči, Petrové Vsi, Špačincích, Alexšincích, Pusté Fedýmeši, Petruši ve Viglaši a Hajníkové ve Viglaši, dále veškeré objekty patřící k hospodářské správě v Oravském Podzámku, jakož i všechny jiné polnohospodářské statky a k nim přidružené závody a zařízení, které patřily přede dnem 6. října 1938 na Slovensku k podniku „Státní lesy a statky“, pokud nebyly po tomto dni řádně zcizeny.
b) Podnik „Státní lesy“ tvoří všechny ostatní statky a k nim přidružené závody a zařízení dosavadní slovenské části podniku „Státní lesy a statky“.
§ 3.
Služební řád platný pro podnik „Státní lesy a statky“ zůstává v platnosti i pro zaměstnance podniků „Státní statky“ a „Státní lesy“.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zemědělství a financí.
 
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Stránský v.r.
Široký v.r.
Ursíny v.r.
Masaryk v.r.
gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Pietor v.r.
gen. Hasal v.r.
dr. Šoltész v.r.
Dr. Procházka v.r.
gen. Dr. Ferjenčík v.r.