dnes je 20.7.2024

Input:

40/1951 Sb., Nařízení, kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku, platné do 30.6.1964

č. 40/1951 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 18. května 1951,
kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 písm. c) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku:
§ 1.
(1) V úředním listě se vyhlašují pouze ty zápisy provedené v podnikovém rejstříku, které se týkají zřízení podniku, jeho vstupu do likvidace nebo jeho výmazu.
(2) Ve vyhlášce se uvede pouze název podniku, jeho sídlo a skutečnost, že byl podnik zřízen, vstoupil do likvidace nebo byl vymazán.
§ 2.
Ani zápisy v § 1 se nevyhlásí, rozhodne-li tak věcně příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem spravedlnosti.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.