dnes je 21.7.2024

Input:

40/1952 Sb., Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol

č. 40/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. srpna 1952
o dalších změnách v organisaci vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1) Z dosavadní chemické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje dnem 1. září 1952 vysoká škola chemická v Praze.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty anorganické technologie, organické technologie a potravinářské technologie.
(3) Dnem 1. září 1953 se zřizuje na této vysoké škole fakulta chemické technologie paliv.
§ 2.
(1) Na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě se zřizují dnem 1. září 1952 fakulty ekonomicko-inženýrské.
(2) Na vysoké škole báňské v Ostravě se zřizuje dnem 1. září 1953 fakulta ekonomicko-inženýrská.
§ 3.
Fakulta speciálních nauk na Českém vysokém učení technickém v Praze se zrušuje dnem 1. září 1952.
§ 4.
(1) Na Českém vysokém učení technickém v Praze se zřizuje dnem 1. září 1952 fakulta železniční.
(2) Z železniční fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje dnem 1. září 1953 vysoká škola železniční v Praze. Tato vysoká škola se dělí na fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a dopravně technickou.
§ 5.
Fakulta společenských nauk vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze se včleňuje dnem 1. září 1953 do filosoficko-historické fakulty Karlovy university v Praze.
§ 6.
(1) Z dosavadní politicko-diplomatické fakulty vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze se zřizuje dnem 1. září 1952 fakulta mezinárodních vztahů.
(2) Z fakulty mezinárodních vztahů vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze se zřizuje dnem 1. září 1953 vysoká škola mezinárodních vztahů v Praze. V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy.
§ 7.
(1) Z dosavadní hospodářské fakulty vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze se zřizuje dnem 1. září 1953 vysoká škola ekonomická v Praze.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty všeobecně ekonomickou, výrobně ekonomickou, vnitřního obchodu, financí a úvěru a na fakultu statistiky.
§ 8.
(1) Vysoká škola hospodářských věd v Bratislavě se přeměňuje dnem 1. září 1953 na vysokou školu ekonomickou v Bratislavě.
(2) V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy.
§ 9.
Z dosavadní přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze se zřizují dnem 1. září 1952 fakulta matematicko-fysikální a fakulta biologická.
§ 10.
Na Masarykově universitě v Brně a na Slovenské universitě v Bratislavě se zřizují dnem 1. září 1952 fakulty farmaceutické.
§ 11.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Rais v. r.
 
za ministra Dr. Nejedlého.