dnes je 16.4.2024

Input:

40/1955 Sb., Nařízení o boji proti přenosným nemocem, platné do 30.6.1966

č. 40/1955 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 18. srpna 1955
o boji proti přenosným nemocem.
Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, a § 16 odst. 1 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči:
§ 1.
Úvodní ustanovení.
(1) Boj proti přenosným nemocem plánují, organisují, řídí, kontrolují a provádějí orgány hygienické a protiepidemické služby.
(2) S orgány hygienické a protiepidemické služby úzce spolupracují v boji proti přenosným nemocem zařízení a pracovníci preventivní a léčebné péče, jimž se přímo svěřuje provádění některých hygienických a protiepidemických opatření, zejména opatření týkajících se tuberkulosy a pohlavních nemocí.
(3) V boji proti nemocem přenosným se zvířat na lidi spolupracují s orgány hygienické a protiepidemické služby orgány veterinární služby; orgány veterinární služby při tom postupují v souladu s opatřeními nařízenými orgány hygienické a protiepidemické služby.
§ 2.
Hlášení přenosných nemocí.
(1) V zájmu soustavného a účinného boje proti přenosným nemocem musí být včas hlášena a vedena v evidenci:
A) onemocnění, podezření z onemocnění a úmrtí při
a) aktivní tuberkulose plicní a mimoplicní,
b) pohlavních nemocech:
1. příjici (Syphilis),
2. kapavce (Gonorrhoea),
3. měkkém vředu (Ulcus molle),
4. čtvrté pohlavní nemoci (Lymphogranuloma venereum),
c) těchto dalších přenosných nemocech:
1. břišním tyfu (Typhus abdominalis),
2. paratyfech A, B, C (Paratyphus A, B, C),
3. ostatních salmonelosách (Salmonellosis),
4. asijské choleře (Cholera asiatica),
5. brucelosách (Brucellosis),
6. úplavici (Dysenteria),
7. otravách a nákazách z poživatin (Intoxicatio et infectio alimentaris),
8. spále (Scarlatina),
9. růži (Erysipelas),
10. záškrtu (Diphteria),
11. černém (dávivém) kašli (Pertussis),
12. epidemickém zánětu mozkových blan (Meningitis cerebrospinalis epidemica),
13. serosním zánětu mozkových blan (Meningitis serosa),
14. moru (Pestis),
15. tularemii (Tularemia),
16. malomocenství (Lepra),
17. ztrnutí (Tetanus),
18. sněti slezinné (Anthrax),
19. vozhřivce (Malleus),
20. návratné horečce (Febris recurrens),
21. Weilově nemoci (Morbus Weili),
22. ostatních leptospirosách (Leptospirosis),
23. přenosné dětské obrně (Poliomyelitis anterior acuta),
24. onemocnění způsobeném virusy ze skupiny Coxsackie,
25. virusových meningoencefalitidách (Meningoencephalitis),
26. pravých neštovicích (Variola vera),
27. spalničkách (Morbilli),
28. epidemickém zánětu příušních žláz (Parotitis epidemica),
29. žluté zimnici (Febris flava),
30. nakažlivém zánětu jater (Hepatitis infectiosa),
31. vzteklině (Lyssa),
32. trachomu (Trachoma),
33. papouščí nemoci (Psittacosis) a jiných ornitosách,
34. slintavce (Alphtae epizooticae),
35. skvrnivce (Typhus exenthematicus),
36. horečce Q (Q-rickettsiosis) a jiných riketsiosách,
37. malarii (Malaria),
38. toxoplasmose (Toxoplasmosis),
39. trichinose (Trichinosis),
40. ankylostomatose (Ankylostomatosis),
41. mikrosporiích (Mikrosporia),
42. trichofycii (Trichophytia),
43. favu (Favus),
44. rinoskleromu (Rhinoskleroma),
45. chřipce