dnes je 16.4.2024

Input:

40/1960 Sb., Zákon o provedení nové územní organizace soudů, platné do 5.7.1961

č. 40/1960 Zb.
[zrušené č. 62/1961 Zb.]
Zákon
ze dne 9. dubna 1960
o provedení nové územní organizace soudů
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) V souladu se zákonem o územním členění státu provádí se nová území organizace soudů.
(2) Soudci a soudci z lidu lidových soudů a krajských soudů jsou oprávněni vykonávat své funkce i u jiných soudů, než pro které byli zvoleni. K výkonu těchto funkcí je třeba souhlasu okresního (krajského) národního výboru, v jehož sídle je lidový (krajský) soud, zřízený podle nové územní organizace soudů.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
dr. Škoda v. r.