dnes je 8.12.2023

Input:

40/1966 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací, platné do 30.4.1990

č. 40/1966 Zb.
[zrušené č. 106/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 6. června 1966
o ručení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 19 písm. b) zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži:
§ 1
Místní příslušnost krajské státní arbitráže se řídí sídlem odštěpného závodu organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost, týkající se tohoto odštěpného závodu.
§ 2
1. Jestliže se na tom organizace dohodou, řídí se místní příslušnost krajské státní arbitráže místem, kde je vedení závodu nebo jiné organizační složky (dále jen „závod“) organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost týkající se závodu. Taková dohoda se může vztahovat na jednotlivý spor nebo i na spory určitého druhu, popř. na všechny spory týkající se zúčastněných závodů.
2. Žadatel je povinen v arbitrážní žádosti uvést, že příslušnost krajské státní arbitráže pro rozhodnutí sporu odpovídá uzavřené dohodě.
3. Odvolání dohody kteroukoli organizací je účinné jen pokud arbitrážní žádost nebyla krajské státní arbitráži dosud odeslána.
§ 3
Tato vyhláška se nevztahuje na arbitrážní spory, v nichž arbitrážní řízení bylo zahájeno před počátkem její účinnosti.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1966.
Hlavní arbitr
 
Československé socialistické republiky:
dr. Dohnal v. r.