dnes je 26.5.2024

Input:

43/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním, platné do 28.12.1949

č. 43/1947 Zb.
[zrušené č. 272/1949 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1947,
jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3 a 4 zákona ze dne 29. ledna 1947, č. 20 Sb., o povinných výtiscích:
§ 1.
(1) Po povinném výtisku tiskovin, uvedených v § 1 zákona č. 20/1947 Sb. (dále jen zákon), k účelům úředním nebo studijním jest odevzdati podle ustanovení § 4, odst. 3 zákona:
a) Národní a universitní knihovně v Praze;
b) Slovenské universitě v Bratislavě;
c) ministerstvu vnitra v Praze; na jeho žádost, která může býti projevena i vyhláškou v Úředním listě, také výtisky uvedené v § 3, písm. b) zákona;
d) Slovenské akademii věd a umění v Bratislavě;
e) Studijní knihovně v Liberci;
f) Matici slovenské v Turč. Sv. Martině;
g) Národnímu museu v Praze;
h) vysoké škole politické a sociální v Praze;
i) Ústřední vojenské knihovně v Praze;
j) Státnímu slovenskému museu v Košicích.
(2) Na žádost jest odevzdati podle ustanovení § 4, odst. 3 zákona po povinném výtisku tiskovin uvedených v § 1 zákona:
a) Státní pedagogické knihovně Komenského v Praze;
b) úřadu předsednictva vlády v Praze;
c) vysoké škole technické v Praze;
d) vysoké škole technické v Brně;
e) vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Košicích;
f) vysoké škole obchodní v Praze,
g) vysoké škole technické v Bratislavě;
h) knihovně městského historického musea v Plzni;
i) Lékařské knihovně v Hradci Králové;
j) vysoké škole obchodní v Bratislavě.
(3) Právo požadovati podle ustanovení § 4, odst. 4, věty druhé zákona po jednom povinném výtisku tiskovin uvedených v § 1 zákona za polovinu krámské ceny mají knihovny vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, akademie výtvarných umění v Praze, vysoké školy báňské v Ostravě, akademie musických umění v Praze, vysoké školy zemědělské v Brně, vysoké školy veterinářské v Brně, státní konservatoře hudby v Praze, odbočky vysoké školy politické a sociální v Brně, katolické bohoslovecké fakulty v Bratislavě a slovenské evangelické bohoslovecké fakulty v Bratislavě, jakož i studijní knihovny ministerstva sociální péče v Praze a státního pedagogického ústavu v Bratislavě.
(4) Zemským národním výborům v Praze a v Brně a pověřenectvu vnitra v Bratislavě jest odevzdati podle ustanovení § 4, odst. 3 zákona po jednom povinném výtisku časopisů, vycházejících v jejich obvodu.
§ 2.
Vládní nařízení ze dne 28. května 1935, č. 119 Sb., jímž se vydávají podrobné předpisy o povinných výtiscích k účelům úředním a studijním, je zrušeno.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 12. března 1947; provede je ministr informací v dohodě s ministry školství a osvěty, spravedlnosti a vnitra.
 
Gottwald v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Lichner v. r.