dnes je 7.12.2023

Input:

43/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy

č. 43/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1953,
kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22 odst. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:
§ 1.
(1) Daň podle § 6 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy (dále jen „zákon“), se zvyšuje:
a) poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu nebo vyživují jen jednu osobu, o 100% daně;
b) poplatníkům, kteří vychovali alespoň jedno dítě, i když o ně již nepečují, o 66% daně;
c) manželkám (družkám), které pobírají mzdu a žijí s manželem (druhem) ve společné domácnosti, o 66% daně, jestliže pečují alespoň o jedno dítě, nebo alespoň jedno dítě vychovaly.
(2) Zvýšení o 100% se vybírá, přesahuje-li daňový základ 460 Kčs měsíčně a zvýšení o 66%, přesahuje-li daňový základ 560 Kčs měsíčně.
§ 2.
Daň podle § 6 zákona se snižuje o 30% poplatníkům, kteří vyživují 3 osoby, o 50% poplatníkům, kteří vyživují 4 osoby a o 70% poplatníkům, kteří vyživují 5 nebo více osob.
§ 3.
(1) Procenta zvýšení a snížení daně stanovená v §§ 1 a 2 nahrazují procenta zvýšení a snížení daně stanovená v §§ 7 a 8 zákona.
(2) Vzhledem ke změně procenta snížení daně může, odchylkou od § 10 zákona, daň po snížení podle §§ 8 a 9 zákona činit u poplatníka méně než 8% daňového základu.
§ 4.
Peněžité částky uvedené v tomto nařízení se rozumějí v nových penězích podle zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953 a platí pro zdanění
a) mezd za práci (§ 3 odst. 2 zákona) vyplácených na dobu po 31. květnu 1953,
b) mezd za práci vyplácených po 10. červnu 1953, za dobu před 1. Červnem 1953,
c) důchodů (§ 3 odst. 3 zákona) a stipendií vyplácených po 30. červnu 1953;
provede je ministr financí.
 
Široký v. r.
Kabeš v. r.