dnes je 7.12.2023

Input:

43/1958 Sb., Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky Československé, platné do 9.11.1965

č. 43/1958 Zb.
[zrušené č. 117/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 3. července 1958
o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Aby bylo umožněno účelně sloučit financování provozu a investic jako dvou neoddělitelných součástí reprodukčního procesu, rozšiřuje se obor činnosti Státní banky československé o financování a kontrolu investic organizací socialistického sektoru a o poskytování dlouhodobého úvěru těmto organizacím.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provede jej ministr financí.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.