dnes je 9.12.2023

Input:

43/1959 Sb., Vládní nařízení o Správě státních hmotných rezerv, platné do 19.4.1964

č. 43/1959 Zb.
[zrušené č. 69/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. července 1959
o Správě státních hmotných rezerv
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
(1) Zřizuje se Správa státních hmotných rezerv jako ústřední orgán státní správy pro tvorbu, ochranu, kontrolu a financování státních rezerv.
(2) Činnost Správy státních hmotných rezerv se vztahuje na celé státní území.
§ 2
V čele Správy státních hmotných rezerv je její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává vláda. Za řádnou činnost Správy státních hmotných rezerv odpovídá její vedoucí vládě.
§ 3
Vymezení úkolů Správy státních hmotných rezerv, jakož i její organizaci a působnost upravuje statut, který schvaluje vláda.
§ 4
Zrušuje se § 2 vládního nařízení č. 46/1933 Sb., kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky Státního úřadu plánovacího.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. července 1959; provedou je všichni členové vlády.
 
Novotný v. r.
Široký v. r.
 
 
Dolanský v. r.
Poláček v. r.
Kopecký v. r.
Štrougal v. r.
Barák v. r.
Uher v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Beran v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Plojhar v. r.
Reitmajer v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Dr. Škoda v. r.
David v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Ďuriš v. r.
Brabec v. r.
Krajčír v. r.
Ing. Černý v. r.
Krosnář v. r.
Dr. Neuman v. r.
generálplukovník Lomský v. r.
Ouzký v. r.
Machačová v. r.
Pospíšil v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Ing. Púčik v. r.