dnes je 26.2.2024

Input:

432/2022 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

432/2022 Z. z.
[zrušené č. 171/2023 Z.z.]
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 30. novembra 2022
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú:
a) 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
 
Milan Krajniak v. r.