dnes je 21.7.2024

Input:

44/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce

č. 44/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. května 1951,
kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Ústředna pro domáckou práci a úřadovny pro domáckou práci, zřízené podle vládního nařízení č. 261/1942 Sb., o domácké práci, a ústřední a obvodní komise domácké práce zřízené podle zákona č. 29/1920 Sb., o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, se zrušují a jejich působnost zaniká.
§ 2.
Zrušují se předpisy, které odporují tomuto nařízení.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1951; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.