dnes je 2.12.2023

Input:

44/1968 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění

č. 44/1968 Zb.
[zrušené č. 77/1971 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. března 1968,
kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Národní shromáždění zřizuje výbor branný a bezpečnostní.
(2) Z dosavadního výboru mandátového se zřizuje výbor mandátový a imunitní.
§ 2
Ustanovením § 1 se mění a doplňuje § 31 odst. 2 zákona č. 183/1964 Sb., o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění, ve znění zákona č. 51/1967 Sb.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Lenárt v. r.
též na místě prezidenta republiky podle čl. 65 ústavy
Laštovička v. r.