dnes je 7.12.2023

Input:

45/1953 Sb., Vyhláška o vydávání peněz vzoru 1953

č. 45/1953 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 30. května 1953
o vydání peněz vzoru 1953.
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1.
Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953 znějící na československé koruny, a to
a) bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 Kčs (§ 2 ),
b) státovky po 5, 3 a 1 Kčs (§ 3),
c) mince po 25, 10, 5 a 3 haléřích a po 1 haléři (§ 4).
§ 2.
(1) Bankovky uvedené v § 1 písm. a) jsou vytištěny na bílém papíře s vodoznakem, rovnoměrně rozmístěným po celé ploše papíru.
(2) Na všech těchto bankovkách jsou kromě vyznačení hodnoty slovy vždy v českém a slovenském jazyku ještě tyto texty: „BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“, „BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“ a „Padělání bankovek se trestá podle zákona“. Na líci každé bankovky je červeně vytištěna serie dvěma písmeny a šestimístné číslo bankovky, při čemž na bankovkách po 100 Kčs a po 50 Kčs jsou serie a číslo vytištěny dvakrát. Na každé bankovce je vytištěn rok „1953“.
(3) Bankovky po 100 Kčs mají základní barvu hnědou. Na líci je v levé části ve zdobeném rámu s vavřínovou snítkou postava dělníka a rolníka. V pravé části plochy na světle hnědém podkladě uprostřed růžice je tmavší růžovou barvou vytištěna číslice „100“, kterou překrývá vyznačení hodnoty bankovky slovy. V pravém rohu v oválné růžici je číslice „100“. Na rubu bankovky je v obdélníkovém rámu obraz Hradčan. Levá část rámu je částečně překryta státním znakem, který je zasazen do ornamentální výzdoby na světle zeleném podkladě. Uprostřed rámu nahoře a uprostřed vpravo ve světle zeleném odstínu je číslice „100“. Číslice „100“ je také pod státním znakem.
(4) Bankovky po 50 Kčs mají základní barvu zelenou. V levé části líce ve zdobeném rámu je na temně zeleném pozadí obraz setkání československého partyzána se sovětským vojákem - osvoboditelem. Pod tímto obrazem je růžice se světle zelenou číslicí „50“, další číslice „50“ je v pravém rohu nahoře. Ve světle zeleném jednoduchém obdélníkovém orámování uprostřed je na růžicové výzdobě zdobená číslice „50“ modrozeleného odstínu a pod ní je vypsána hodnota bankovky slovy. Na rubu v rámu s číslicí „50“ v jeho pravém rohu nahoře a dole a se státním znakem, zasazeným s výzdobou zelené a modrozelené barvy po celé levé části rámu, je obraz Banské Bystrice.
(5) Bankovky po 25 Kčs mají základní barvu modrou. Na lící je ve všech rozích rámu číslice „25“. V levé části orámované plochy je na tmavomodrém podkladě zasazeném do zdobeného rámu obraz Jana Žižky na koni. V pravé polovině této plochy je v růžicové ornamentice fialové a modrozelené barvy číslice „25“ a pod ní hodnota bankovky slovy. Na rubu je v oválném rámu fialového odstínu vyobrazeno město Tábor. Rám je přikryt na levé straně státním znakem, pod nímž je vytištěna číslice „25“, další dvě číslice „25“ jsou umístěny v malých růžicích po pravé straně.
(6) Bankovky po 10 Kčs mají základní barvu cihlově hnědou. Na líci v bohatě zdobeném rámu je po levé straně v ornamentální úpravě číslice „10“. Číslice „10“ je umístěna dále v pravých rozích rámu nahoře i dole.