dnes je 26.5.2024

Input:

46/1949 Sb., Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání

č. 46/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14a, odst. 5 živnostenského řádu ve znění zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský řád:
§ 1.
Vysvědčení o úspěšné dokončené návštěvě tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při odborných školách pro ženská povolání v Praze I, Alšovo nábřeží, v Praze XVI, v Brně, Merhautova ulice, v Ostravě a v Liberci, nahrazují průkaz o řádně ukončeném učebním poměru (tovaryšský list) pro řemeslnou živnost dámského krejčovství.
§ 2.
Vysvědčení uvedená v § 1 se opatří doložkou: ,Toto vysvědčení nahrazuje podle § 14a, odst. 5 živnostenského řádu ve znění zákona č. 26/1907 ř. z. a podle § 1 vládního nařízení č. 46/1949 Sb. průkaz o řádně ukončeném učebním poměru (tovaryšský list) pro řemeslnou živnost dámského krejčovství.,
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu v dohodě s ministrem školství, věd a umění.
 
Zápotocký v. r.
Kliment v. r.