dnes je 16.4.2024

Input:

47/1950 Sb., Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy

č. 47/1950 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o úpravách v organisaci veřejné správy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
Aby veřejná správa byla pružně a účelně přizpůsobována běžným úkolům, může vláda nařízením:
a) upravovat působnost ministerstev, pověřenectev i jiných orgánů veřejné správy,
b) zřizovat nová ministerstva, pověřenectva i jiné orgány veřejné správy,
c) rušit ministerstva, pověřenectva i jiné orgány veřejné správy.
§ 2.
Nařízení vydaná podle § 1 vyžadují souhlasu presidenta republiky, který je spolupodpisuje.
§ 3.
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Čepička v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Rais v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Škobár v. r.