dnes je 20.7.2024

Input:

47/1951 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 47/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. června 1951
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
1. Sazební číslo 59 zní: za 100 kg
„59. Chmel ....................................... 600,- z hrubé váhy“.
2. Za saz. čís. 285 se vkládá tato poznámka 3:
„3. Desky z dřevoviny saz. pol. /285a/ až c) od 1. července 1951 do 31. prosince 1951 ... 100,- z hrubé váhy“.
3. Poznámka k saz. pol. /599a/ se zrušuje.
4. Sazební položka /600f/ zní:
„f) sirník a sulfhydrát vápenatý; sirná játra vápenná 60,-“.
5. Sazební položka /633a/ zní:
„a) prosté alkoholu:
1. směsi vonných látek (komposice, koncentráty) pro průmysl mydlářský, voňavkářský, potravinářský a pod. .......... 6000,-
2. ostatní ............................... 9000,-“.
6. V poznámce k saz. pol. /44b/2 a v poznámce 2 k saz. čís. 616 se slova „ministerstva výživy“ nahrazují slovy „ministerstva vnitřního obchodu“.
§ 2.
Na dobu od 1. července do 31. prosince 1951 se zrušují cla na dovoz zboží ve stejném rozsahu jako v § 2 vládního nařízení č. 160/1950 Sb., o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží, až na kakaový prášek saz. čís. 126, pro nějž se clo obnovuje; jsou tudíž v uvedené době zrušena cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):
1. Kakaové boby a slupky.
Poznámka 1 k saz. čís. 9. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, k výrobě kávových náhražek, na dovolovací list.
13. Citrony, cedráty a pomeranče, naložené ve slané vodě; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo naložená ve slané vodě.
21. Melasa.
22a) Tabák surový.
Poznámka k saz. čís. 22. Tabákový výtažek pro potřebu zemědělskou.
23 až 29. Obilí.
31 až 34. Luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.
35 až 39. Ovoce.
40. Brambory, řepa.
43. Zelenina výslovně nejmenovaná, čerstvá.
45 až 52. Semena.
63 až 70. Dobytek jatečný a tažný.
73, 74, /75b/. Jiná zvířata.
78. Mléko a smetana.
79. Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý.
88 až 97, 99 až 101. Tuky, vyšší mastné kyseliny a pod.
102 až 106. Mastné oleje.
117 až 119, 122, 125, 127, 128, 130 až 132.
Potraviny.
134. Dříví stavební a užitkové; korek.
141b). Umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.
145b). Sádra pálená.
146b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.
147b). Smirek zrněný, mletý, plavený.
148b), c) i poznámka. Barevné hlinky.
162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované.
163. Výtažky barvířské výslovně nejmenované.
183 až 187. Bavlněná příze.
204a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).
Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206.
Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.
242 až 244. Hedvábí.
306. Kaučukové těsto.
312. Zboží z měkkého kaučuku výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.
313. Tvrdá gum (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále