dnes je 22.6.2024

Input:

48/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti

č. 48/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. května 1950,
kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Zřizuje se ministerstvo národní bezpečnosti.
§ 2.
(1) Ministerstvo národní bezpečnosti plní úkoly národní bezpečnosti, které dosud příslušely ministerstvu vnitra a které na Slovensku byly vykonávány prostřednictvím pověřenectva vnitra.
(2) Podrobné vymezení, které z těchto úkolů plní ministerstvo národní bezpečnosti a které nadále příslušejí ministerstvu vnitra, provedou ministři vnitra a národní bezpečnosti.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Čepička v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Rais v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.