dnes je 7.12.2022

Input:

48/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce

č. 48/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. května 1951,
jímž se zrušuje Československý ústav práce.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
(1) Československý ústav práce a jeho Oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě, které byly zřízeny zákonem č. 129/1947 Sb., se zrušují.
(2) Ministr práce a sociální péče určí v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího, po případě s dalšími zúčastněnými ministry a po slyšení jednotné odborové organisace, jak budou obstarávány úkoly zrušených ústavů.
§ 2.
Práva a závazky ústavů uvedených v § 1 předcházejí na stát. Jejich vypořádání provede ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.