dnes je 20.7.2024

Input:

48/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku

č. 48/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. září 1952
o úpravě celního sazebníku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:

Kčs
1. Za saz. pol. /44a/ se zařazuje tato poznámka: za 100 kg
„Poznámka. Sušená zelenina na průkaz výrobního podniku, že se jí použije na výrobu lékárnického zboží . . . . . . . . 80,-“.
2. Třída XXI celního sazebníku se mění a zní:
„XXI. Oleje minerální; dehet hnědouhelný, dehet břidličný a oleje z nich; zbytky destilace nebo rafinace minerálních olejů.
175. Surový minerální olej (ropa) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,- z vlastní váhy
176. Dehet hnědouhelný a dehet břidličný . . . . . . . . . . . . . 1,- z vlastní váhy
177. Benzin, petrolej, plynový olej a jiné minerální oleje, jakož i oleje z dehtu hnědouhelného a břidličného, čištěné nebo poločištěné, vyjma oleje mazací:
 
a)
benzin
220,-
z vlastní váhy
b)
petrolej
170,-
z vlastní váhy
c)
plynový olej
170,-
z vlastní váhy
d)
ostatní
170,-
z vlastní váhy
 
178. Minerální oleje mazací, též smíšené s živočišnými nebo rostlinnými oleji nebo tuky
170,-
z vlastní váhy
179. Zbytky destilace nebo rafinace minerálních olejů, jichž nelze užít jako olejů k mazání, mimo zbytky pevné
120,-
z vlastní váhy

Poznámka k saz. čís. 177 až 179.
 
Polotovary z ropy a z dehtu hnědouhelného, dovážené k dalšímu průmyslovému zpracování na minerální oleje, za podmínek stanovených nařízením
7,-
z vlastní váhy“.

3. U saz. pol. /552a/ se vypouštějí slova:
„, kuličky o průměru nejvýše 10 mm“.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. října 1952; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Gregor v. r.