dnes je 2.12.2023

Input:

48/1954 Sb., Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže, platné do 31.12.1958

č. 48/1954 Zb.
[zrušené č. 78/1958 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 23. října 1954,
kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže.
Ministr financí nařizuje podle § 24 a § 29 odst. 2 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 45/1954 Sb.:
§ 1.
(1) Za řízení před orgány družstevní arbitráže a za přezkoumání rozhodnutí platí se stejné arbitrážní poplatky (dále jen „poplatky“) jako za řízení před orgány resortní arbitráže a za přezkoumání jejich rozhodnutí; i jinak platí o těchto poplatcích obdobně ustanovení o poplatcích za řízení a přezkoumání rozhodnutí resortní arbitráže uvedená v nařízení ministra financí č. 63/1953 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.
(2) Poplatky jsou rozpočtovým příjmem Ústředního svazu družstev (slovenského svazu družstev), při němž je zřízen orgán (oblastní orgán) družstevní arbitráže, před kterým se vede řízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 23. října 1954.
 
Široký v. r.
Ďuriš v. r.