dnes je 16.4.2024

Input:

49/1956 Sb., Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům

č. 49/1956 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministrů financí a zemědělství a lesního hospodářství
ze dne 19. října 1956
o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům.
Ministři financí a zemědělství a lesního hospodářství stanoví podle § 14 odst. 2 zákona č. 12/1955 Sb.:
Čl. I.
Nařízení ministrů financí a zemědělství č. 86/1953 Sb., o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům, se mění takto:
1. Ustanovení § 1 odst. 1 č. 2 zní:
„2. jednotným zemědělským družstvům budou odpisovány z investičních půjček až do jejich úplného splacení částky, které se rovnají zaplaceným předepsaným splátkám, jakož i mimořádným splátkám z vlastních prostředků družstva na tyto půjčky, jestliže družstvo řádně plní výrobní a dodávkové úkoly, zajistí osivové a krmivové fondy a řádně platí ustanovené splátky,“.
2. Ustanovení § 1 odst. 2 zní:
„(2) Odpisy podle odstavce 1 č. 2 a 3 budou prováděny k 31. říjnu každého roku po zaplacení splatných splátek, pokud těmito splátkami úvěr nebyl zcela splacen. Odpisy podle odstavce 1 č. 3 se poskytují i těm družstvům, jimž byl povolen odklad splátek.“
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
Bakuľa v. r.