dnes je 22.6.2024

Input:

51/1947 Sb., Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků, platné do 31.12.1947

č. 51/1947 Zb.
[zrušené č. 283/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 1. dubna 1947,
kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K zabezpečení snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků se použije výtěžků cenových vyrovnávacích částek, které jsou podnikatelé povinni odváděti podle dalších ustanovení tohoto zákona ze své hrubé tržby za dodávky a výkony provedené počínajíc 1. dubnem 1947.
(2) Cenové vyrovnávací částky podle odstavce 1 činí:
a) u podniků průmyslových . . . . . . . . . . . . 4 %,
b) u výrobních podniků řemeslných . . . . . . . .0,5 %,
c) u podniků velkoobchodních . . . . . . . . . . . 2 %,
d) u komisionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %,
e) u podniků maloobchodních . . . . . . . . . . . 0,5 %,
vesměs z dosažené hrubé tržby za dodávky a výkony,
f) u jednatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
z hrubých úplat do 80 000,- Kčs, dosažených prováděním jednatelských výkonů,
a 10 % z hrubých úplat nad 80 000,- Kčs.
(3) Dodává-li průmyslový výrobce přímo spotřebiteli platí cenovou vyrovnávací částku ve výši 4,5 % z hrubé tržby za dodávky, t. j. 4 % jako výrobce [odstavec 2, písm. a)] a 0,5 % jako maloobchodník [odstavec 2, písm. e)].
(4) Ministr financí stanoví v dohodě s ostatními příslušnými ministry a za účasti nejvyššího úřadu cenového, na Slovensku ministr financí v dohodě s ostatními příslušnými ministry prostřednictvím pověřence financí a ostatních příslušných pověřenců vyhláškou, co se rozumí podniky uvedenými v odstavci 2. Při tom může po případě stanoviti, že při zařazení rozhoduje výše docíleného obratu, členství (příslušnost) v hospodářské organisaci nebo jiné skutečnosti.
§ 2.
(1) Povinnost stanovená v § 1 se až na další nevztahuje na tyto výrobky:
1. ani u podniků výrobních,, ani u podniků obchodních na:
zemědělské výrobky kromě květin,
mlýnské výrobky,
pekařské výrobky,
sýry a všechny jiné mléčné výrobky,
jedlé rostlinné tuky,
umělé jedlé tuky,
maso a masné výrobky,
těstoviny,
cukr a vedlejší výrobky při výrobě cukru,
sůl,
tabákové výrobky,
výrobky průmyslu báňského,
elektřinu, plyn, páru, vodu,
cement;
2. toliko u podniků výrobních na:
výrobky průmyslu hutního,
výrobky průmyslu a řemesel kovozpracujících včetně výrobků elektrotechnických, avšak kromě kovové bižuterie, ozdobného zboží kovového, zboží z ušlechtilých kovů, alpaky a double,
láhve na mléko, limonádu, sodovku, pivo a minerální vody,
tankové dříví, jehličnaté a listnaté řezivo, pražce, měrné dříví
a lyžiny, dřevitou vlnu, bedny;
3. toliko u podniků obchodních na:
potraviny, poživatiny a pochutiny nejmenované pod č. 1, umělá sladidla, výbušniny,
líh, pokud je předmětem státního finančního monopolu,
losy státních loterií a provise prodejen z jich rozprodeje,
staré železo a staré kovy.
(2) Pokud splnění účelu tohoto zákona to dovoluje, může vláda nařízením vyjmouti další výrobky nebo výkony z povinnosti stanovené v § 1, po případě stanoviti, že tato povinnost se