dnes je 23.2.2024

Input:

51/1949 Sb., Vyhláška některých členů vlády o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo

č. 51/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
některých členů vlády
ze dne 8. února 1949
o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo.
Předseda vlády a ministři zahraničních věcí, národní obrany, vnitra, financí, školství, věd a umění, spravedlnosti, informací a osvěty, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, dopravy, techniky, pošt, sociální péče a výživy vyhlašují podle § 9, odst. 3 zákona ze dne 2, října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody, v příloze, která je součástí této vyhlášky, seznam některých předpisů z doby nesvobody, na něž se vztahuje ustanovení, § 2, odst. 1 uvedeného zákona a jichž se přestalo používati na celém území, pro něž byly vydány, před počátkem účinnosti tohoto zákona (před 15. listopadem 1946), po případě jichž se tam vůbec nepoužívalo.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krejčíř v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neumann v. r.
Erban v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 51/1949 Sb.
Seznam některých předpisů z doby nesvobody, na něž se vztahují ustanovení § 2, odst. 1 zák. č. 195/1946 Sb. a kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo.
 
Ř. č.
Položka přílohy k zákonu č. 195/1946 Sb.
Předpis
Předpisu se nepoužívá od
1.
A I
Předpisy o svátcích a památných dnech (avšak s výjimkou vládního nařízení ze dne 9. března 1939, č. 63 Sb., kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech).
5. května 1945
2.
A II
Předpisy okupačního státu, vydané v oboru leteckého práva
5. května 1945
3.
A II 5
Předpisy okupačního státu, vydané v oboru práva o poštovních a ostatních holubech
5. května 1945
4.
A II 6
Předpisy okupačního státu, vydané v oboru práva filmového a to:
a) pokud jde o nařízení bývalého Československého filmového ústředí, o zavedení příplatku 1 K ke vstupnému v kinematografech
b) pokud jde o ostatní předpisy
24. října 1945
5. května 1945
5.
A II 7
Předpisy okupačního státu, vydané v oboru rozhlasového práva
5. května 1945
6.
A II 8
Předpisy okupačního státu, vydané v oboru práva o technické nouzové pomoci
5. května 1945
7.
A II 10
Předpisy okupačního státu, vydané v oboru práva o protiletecké ochraně
5. května 1945
8.
B I 2
Vládní nařízení ze dne 11. října 1938, č. 223 Sb., o pracovních útvarech
5. května 1945
9.
B I 3
Vládní nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb.z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele
5. května 1945
10.
B I 4
Vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 355 Sb., o politických stranách, ve znění vládního nařízení, ze dne 13. ledna 1939, č. 4 Sb.
5. května 1945
11.
B I 5
Vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 373 Sb., o pojmenování české vysoké školy technické v Brně
5. května 1945