dnes je 21.4.2024

Input:

51/1970 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Iránu

č. 51/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. února 1970
o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
Dne 12. března 1969 byla v Teheránu podepsána Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu.
V souladu se svým článkem 12 byla Dohoda schválena oběma vládami. Podle článku 11 odst. 2 je Dohoda prováděna od 1. července 1969.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
DLOUHODOBÁ PLATEBNÍ DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
Vláda Československé socialistické republiky a Císařská vláda Íránu, odvolávajíce se na článek 5 Dlouhodobé obchodní dohody, podepsané dnešního dne mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:
Článek 1
Platy mezi fyzickými nebo právnickými osobami, sídlícími v Československé socialistické republice, a fyzickými nebo právnickými osobami, sídlícími v Íránu, uvedené níže v článku 4, budou prováděny v rámci této Dohody a podle předpisů, platných v příslušné zemi.
Článek 2
(1) Platy mezi Československou socialistickou republikou a Íránem budou prováděny z československé strany Československou obchodní bankou, a.s., Praha, a z íránské strany Bank Markazi Iran, Teherán.
(2) Bank Markazi Iran, Teherán, jednající jménem Císařské vlády Íránu, otevře ve svých knihách na jméno Československé obchodní banky, a.s., Praha, účet v US dolarech (zúčtovací jednotka) nazvaný „Clearingový účet Československá obchodní banka, a.s., Praha“.
(3) Československá obchodní banka, a.s., Praha, jednající jménem vlády Československé socialistické republiky, otevře ve svých knihách na jméno Bank Markazi Iran, Teherán, účet v US dolarech (zúčtovací jednotka) nazvaný „Clearingový účet Bank Markazi Iran, Teherán“.
Tyto účty nebudou úročeny a budou vedeny bez bankovních výloh.
(4) Ve prospěch „Clearingového účtu Bank Markazi Iran, Teherán“, budou připisovány částky určené k vyrovnání platů, které budou provádět podle této Dohody fyzické a právnické osoby sídlící v Československu ve prospěch fyzických a právnických osob sídlících v Íránu a obdobným způsobem budou k jeho tíži připisovány částky platebních příkazů přijatých a provedených Československou obchodní bankou, a.s., Praha.
(3) Ve prospěch „Clearingového účtu Československá obchodní banka, a.s., Praha“ budou připisovány částky určené k vyrovnání platů, které budou provádět podle této Dohody fyzické a právnické osoby sídlící v Íránu ve prospěch fyzických a právnických osob sídlících v Československu a obdobným způsobem budou k jeho tíži připisovány částky platebních příkazů přijatých a provedených Bank Markazi Iran, Teherán.
Článek 3
(1) Československá obchodní banka, a.s., Praha, a Bank Markazi Iran, Teherán, si budou okamžitě navzájem sdělovat všechny platy provedené podle této Dohody.
(2) Platy příjemcům budou prováděny oběma bankami v pořadí přijatých platebních příkazů a v rámci zůstatků na účtech, uvedených v článku 2, a to se zřetelem k technickému úvěru