dnes je 22.6.2024

Input:

52/1946 Sb., Zákon, kterým se prohlašuje dne 7. března za památný den, platné do 23.4.1951

č. 52/1946 Zb.
[zrušené č. 33/1951 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. března 1946,
kterým se prohlašuje den 7. března za památný den.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
7. březen, den narozenin presidenta-Osvoboditele T. G. Masaryka, jest památným dnem republiky Československé.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.