dnes je 25.2.2024

Input:

53/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku

č. 53/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. července 1951,
kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19 zákona č. 190/1950 Sb., o úkolech a organisaci pojišťovnictví:
§ 1.
(1) Vyhlašuje se statut Československé pojišťovny, národního podniku.
(2) Statut tvoří součást tohoto nařízení a vydává se v příloze Sbírky zákonů.1)
§ 2.
Ministerstvo financí může vydat podrobnější předpisy o věcech upravovaných tímto statutem.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě s ministrem vnitra a se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v.r.
Kabeš v.r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 41.