dnes je 16.4.2024

Input:

53/1953 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb

č. 53/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. června 1953
o úpravě všeobecných celních sazeb.
Vláda republiky československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1
 
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
Kčs
1.
Poznámka za saz. čís. 71 se nahrazuje těmito poznámkami:
 
 
''Poznámky:
 
 
1. Ssavá hříbata u klisen
za kus 200, -
 
2. Jatečné koně na osvědčení ministerstva potravinářského průmyslu
bez cla ''
2.
Sazební položka 75 a) zní:
 
 
''a) ryby mořské
za 100 kg
z ceny 1 %''.
3.
Sazební číslo 90 s poznámkami zní:
120, -
 
''90. Jedlé tuky jinam nezařaděné (margarin, pokrmové tuky, jedlý lůj atd.)
3, -
 
Poznámky.
 
 
1. Všeliké jedlé tuky k technickému upotřebení
 
 
2. Jedlý lůj, oleomargarin a premier jus, dovážené pro továrny k výrobě jedlých tuků, za podmínek stanovených nařízením
30, -''.
4.
Sazební položka 109 a) zní:
 
 
''a) nezahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí
40, -''.
5.
Sazební číslo 133 zní:
bez cla''.
 
''133. Dříví palivové, také kůra, roští, otýpky, vrbové proutí, chrastí (klestí), vyložené tříslo a tříslové cihly
bez cla''.
6.
Sazební položka 134 a) zní:
 
 
''a) dříví stavební a užitkové, evropské, tvrdé nebo měkké,
 
 
kulaté, přitesané, řezané pilou nebo jinak ořezávané,
za 100 kg
 
štípané, mimo dýhy, dále neopracované, též železniční pražce
920, - ''.
7.
Sazební číslo 193 s poznámkou zní:
 
 
''193. Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy
 
 
Poznámka. Podle sazby stanovené na aksamity se vyclívají též
 
 
manšestry s rozřezaným vlasem. ''
 
8.
Sazební číslo 196 zní:
 
 
''196. Krajkové záclony a krajkové nábytkové síťky, odměřeně
 
 
tkané; krajkové látky záclonové
2640, - ''.
9.
Sazební číslo 213 zní:
 
 
''213. Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy
1300, -''.
10.
Sazební číslo 214 zní''
 
 
''214. Zboží stuhové (mimo aksamitové stuhy)
1360, -''.
11.
Sazební číslo 230 zní:
 
 
''230. Aksamit a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy
2000, -''.
12.
Sazební číslo 231 zní:
 
 
''231. Zboží stuhové (mimo aksamitové stuhy)
1600, -.
13.
Sazební číslo 247 zní:
2400, -
 
''247. Celohedvábné zboží vyšívané:
 
 
a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového
7500, -
 
b) jiné
2000, -
14.
Sazební číslo 248 zní:
 
 
''248. Tyl a síťovité tkané látky jako tyl; gázy (též tkané
 
 
krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:
 
 
a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového:
 
 
1. tyl a síčovité látky tkané jako tyl
1000, -
 
2. gázy (též tkané krepy a flóry)
4400, -
 
3. krajky a krajkové šátky
11 400, -''.
 
b) jiné
 
 
Poznámky se nemění.
 
15.
Sazební číslo 250 zní:
 
 
''250. Celohedvábné tkaniny výslovně nejmenované:
 
 
a) surové:
 
 
1. z umělého hedvábí bez přimíšenin hedvábí nebo hedvábí floretového
600, -
 
2. jiné
8000,-
 
b) barevné:
 
 
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového
1000, -
 
2. jiné
8600, -
 
c) potištěné, pestře tkané:
1200, -
 
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového
8800, -
 
2. jiné
280, -
 
Poznámky.