dnes je 2.12.2023

Input:

53/1962 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.3.1967

č. 53/1962 Zb.
[zrušené č. 62/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy a spojů
ze dne 1. června 1962
o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených
z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Ministr dopravy a spojů vyhlašuje podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb. o drahách:
§ 1
Dnem 1. června 1962 nabývá účinnosti nové znění Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952. Tímto dnem pozbývá platnosti dosavadní znění této Přílohy, které bylo vydáno jako samostatná publikace podle § 2 nařízení ministra dopravy č. 2/1959 Sb.
§ 2
Nové znění Přílohy I (RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 vydá ministerstvo dopravy a spojů jako samostatnou publikaci; její odevzdání do prodeje oznámí v Tarifním věstníku.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1962.
 
Ministr:
Vlasák v. r.