dnes je 28.5.2024

Input:

54/1946 Sb., Zákon o letním čase

č. 54/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 8. března 1946
o letním čase.
Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času letní čas a určovala jeho počátek a konec.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
 
Nosek v. r