dnes je 21.4.2024

Input:

54/1954 Sb., Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954

č. 54/1954 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1954
o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
(1) K důchodům z důchodového zabezpečení, na něž poživatelé mají nárok v prosinci 1954, se poskytne zvláštní příspěvek, jestliže důchod nebo úhrn důchodů poživatele nepřevyšuje částku 300,- Kčs měsíčně. Sejde-li se v jedné osobě několik důchodů, k nimž by náležel zvláštní příspěvek, vyplatí se příspěvek jen jeden; jsou-li různé výše, ten z nich, který je vyšší.
(2) Důchodem se rozumí částka důchodu bez výchovného, příplatku na děti, příplatku ošetřovacího nebo slepeckého a bez zvýšení pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z důchodového připojištění prováděného Státním úřadem důchodového zabezpečení.
(3) Zvláštní příspěvek k důchodům činí:
 
a)
k vdovským důchodům (důchodům družek), k sirotčím důchodům, k sociálnímu důchodu sirotků, k důchodům rodičů a jiných pozůstalých
60,- Kčs;
b)
k ostatním důchodům
100,- Kčs.
§ 2.
Zvláštní příspěvky nenáleží:
a) k důchodu manželky;
b) k důchodu úrazovému, není-li úrazem snížena výdělečná schopnost alespoň o 50 %;
c) k invalidnímu důchodu podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, není-li snížena výdělečná schopnost alespoň o 45 %;
d) k důchodům vypláceným do ciziny;
e) důchodcům výdělečně činným v době od 1. září 1954.
§ 3.
Zvláštní příspěvky neprávem přijaté může jejich plátce odečíst od jiných dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.
§ 4.
Ustanovení tohoto nařízení se použije obdobně na dary a platy poskytované podle volné úvahy z prostředků důchodového zabezpečení.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1954; provede je předseda státní komise důchodového zabezpečení.
 
Dr. Dolanský v. r.