dnes je 16.4.2024

Input:

55/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě

č. 55/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. července 1945,
kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatření v zemědělské výrobě.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:
§ 1.
(1) K zajištění zemědělské výroby rostlinné, živočišné a lesní včetně myslivosti se zmocňuje ministr zemědělství, aby činil v dohodě se zúčastněnými ministry všechna nutná opatření, týkající se této zemědělské výroby.
(2) Předpisy všeobecné povahy, vydané podle zmocnění daného v odstavci 1, vyhlásí ministr zemědělství v Úředním listě republiky Československé.
§ 2.
Porušení předpisů vydaných podle § 1, odst. 2, stíhají a trestají národní výbory - bez újmy případného soudního stíhání - pokutu do 50.000 K nebo vězením do 6 měsíců. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň uložen náhradní trest vězení podle míry zavinění do 6 měsíců. Tyto tresty mohou býti také uloženy současně, při čemž trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení nesmí činiti více než 6 měsíců.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. července 1946; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Fierlinger v. r.
David v. r.
Laušman v. r.
Ursíny v. r.
Ďuriš v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Pietor v. r.
Nosek v. r.
gen. Hasal v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Stánský v. r.
Dr. Procházka v. r.
Kopecký v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.