dnes je 8.12.2023

Input:

55/1953 Sb., Vládní nařízení o zasloužilých umělcích, platné do 14.10.1990

č. 55/1953 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1953,
o zasloužilých umělcích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Lidově demokratický stát si váží uměleckých pracovníků. Aby jejich práce došla čestného uznání, zavádí se pro zvlášť vynikající a zasloužilé umělecké pracovníky čestný titul „zasloužilý umělec“.
§ 2.
Čestný titul „zasloužilý umělec“ uděluje vláda na návrh příslušného ústředního úřadu pracovníkům, kteří si dlouholetou vynikající prací v kterémkoli oboru umění získali zvláštní zásluhy.
§ 3.
(1) Umělci, kterým vláda udělila čestný titul „zasloužilý umělec“, dostanou o tom listinu (diplom).
(2) Listinu (diplom) odevzdá zasloužilému umělci vedoucí příslušného ústředního úřadu.
§ 4.
Vláda může zasloužilému umělci odejmout čestný titul, stal-li se tohoto čestného uznání nehodným.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je předseda vlády a předseda Státního výboru pro věci umění.
 
Široký v. r.