dnes je 7.12.2023

Input:

55/1968 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

č. 55/1968 Zb.
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
V roce padesátého výročí vzniku samostatného státu, v němž se uskutečnilo státní spojení Čechů a Slováků, umožňují výsledky dosažené při výstavbě socialistické společnosti, aby byly v trestní oblasti poskytnuty určité úlevy osobám, které se provinily proti zákonům republiky.
V souladu se zvyklostí, používat po nástupu do úřadu presidenta republiky ústavního práva zakotveného nyní v čl. 62 odst. 1 bod 10 ústavy, udílí proto tuto
amnestii:
Článek 1
Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody, popř. jejich zbytky uložené přede dnem tohoto rozhodnutí pravomocně soudem za trestný čin opuštění republiky podle § 109 odst. 1, 2 trest. zákona, jakož i za obdobný trestný čin podle zákona dříve platného, pokud trestný čin byl spáchán po prvním lednu 1956, a za trestný čin nadržování k nim.
Článek 2
Z trestů odnětí svobody, které byly nebo budou soudem pravomocně uloženy za jiné trestné činy proti republice podle I. hlavy zvláštní části trestního zákona, trestné činy ohrožení hospodářského tajemství podle § 122, ohrožení služebního tajemství podle § 173, násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci podle § 196 a 197, hanobení národa, rasy a přesvědčení podle 198, šíření poplašné zprávy podle § 199 trest. zákona, jakož i za obdobné trestné činy podle zákonů dříve platných, spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, dále za trestné činy neoznámení a nepřekažení uvedených trestných činů a nadržování k nim, promíjím nevykonané tresty, popř. jejich zbytky nepřesahující tři roky.
Z trestů, popř. zbytků delších promíjím část ve výši tří let.
Článek 3
Odsouzeným, kteří z trestu odnětí svobody uloženého za trestné činy uvedené v článku 1 a 2, popř. z trestů postupně uložených za takové trestné činy odpykali ke dni tohoto rozhodnutí už dobu alespoň osmi let, promíjím celý nevykonaný zbytek trestu bez ohledu na délku.
Ustanovení tohoto článku se nepoužije u osob, které svým činem zavinily smrt.
Článek 4
Z trestů odnětí svobody, které byly nebo budou soudem pravomocně uloženy za jiné trestné činy, než které jsou uvedeny v článku 1 a 2, spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, promíjím odsouzeným, kteří trest odpykávají nebo mají odpykat v první nápravně výchovné skupině, ve vojenském nápravném útvaru nebo kteří jsou osobami mladistvými, nevykonané tresty, popř. jejich zbytky, nepřesahující jeden rok.
Z trestů, popř. zbytků delších jim promíjím část ve výši jednoho roku.
Článek 5
Odsouzeným, kteří z trestu odnětí svobody uloženého před 1. lednem 1962, popř. z trestů odnětí svobody před tím dnem postupně uložených, odpykali ke dni tohoto rozhodnutí už dobu alespoň 15 let, promíjím celý neodpykaný zbytek trestu bez ohledu na délku.
Odsouzeným, kteří z takového trestu, popř. z takových trestů, do dne tohoto rozhodnutí dobu 15 let ještě neodpykali, promíjím část trestu, o kterou trest, popř. součet trestů, po úpravě provedené podle § 297 odst. 1 trest. zákona převyšuje dobu 15 let.
Článek 6
Promíjím podmíněné tresty odnětí svobody a nevykonané tresty nápravného opatření, popř. jejich zbytky, které byly nebo budou soudem pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede