dnes je 7.12.2023

Input:

55/1969 Zb., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch

55/1969 Zb.
[zrušené č. 40/1971 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
zo 4. júna 1969,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb.:
Čl. 1
Vyhláška Ministerstva financií č. 146/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 26/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch, sa mení a dopĺňa takto:
Položka 22 sadzobníka I s poznámkami sa zrušuje a nahrádza týmto znením:
 
22.
Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (aj s vykonaním opráv v príslušných dokladoch):
 
 
a) jednostopových motorových vozidiel
 
 
aa) do 50 ccm
20,-
 
bb) ostatných (vrátane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš)
200,-
 
Poplatok pri veku motorového vozidla
 
Značka a typ
do 1 roku vrátane
staršieho
 
ako 1 rok do 2 rokov vrátane
ako 2 roky do 3 rokov vrátane
ako 3 roky do 4 rokov vrátane
ako 4 roky do 5 rokov vrátane
ako 5 roky do 6 rokov vrátane
ako 6 roky do 7 rokov vrátane
 
I. Trabant 600, 601
Wartburg 311
Simca Aronde, Elysée, Étoile, Arianne, Monthlery
Warszawa 201 všetky vyhotovenia
Moskvič 403, 407
Záporožec
9 000
8 000
7 000
6 000
4 000
2 000
1 000
 
II. Škoda Octavia, Felicia, všetky vyhotovenia
Škoda 1 000 MB všetky vyhotovenia
Škoda 1 100 MB všetky vyhotovenia
Škoda 1 202 všetky vyhotovenia
Wartburg 353 všetky vyhotovenia
Warszawa 203 všetky vyhotovenia
Renault R-8
Hillman-Minx všetky vyhotovenia
Moskvič 408
Fiat 600 všetky vyhotovenia
18 000
16 000
14 000
12 000
8 000
4 000
2 000
 
III. Fiat 600 D, 850 všetky vyhotovenia
Renault R - 10
Ford Cortina všetky vyhotovenia
Saab 96
27 000
24 000
21 000
18 000
12 000
6 000
3 000
 
IV. Simca 1 300, 1 500,
1 301, 1 501 všetky vyhotovenia
Ford Cortina 1 300, 1 500, 1 600
všetky vyhotovenia
Saab 96 - V 4 a 99 všetky vyhotovenia
Volga všetky vyhotovenia
Fiat 125 - P
Tatra T-603 všetky vyhotovenia
Renault R - 16
36 000
32 000
28 000
24 000
16 000
8 000
4 000
 
V. Z motorových vozidiel neuvedených v skupine I. až IV. sa vyberie poplatok pri vozidlách s obsahom valcov:
 
a) do 900 ccm
sadzbou uvedenou v I. skupine
 
b) nad 900 ccm do 1 250 ccm
sadzbou uvedenou v II. skupine
 
c) nad 1 250 ccm do 1 500 ccm
sadzbou uvedenou v III. skupine
 
d) nad 1 500 ccm
sadzbou uvedenou v IV. skupine
 
Pri vozidlách starších ako 7 rokov sa vyberie poplatok 600 Kčs.
 
c) ostatných dvojstopových motorových vozidiel
600,-