dnes je 8.12.2023

Input:

56/1953 Sb., Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol, platné do 29.4.1959

č. 56/1953 Zb.
[zrušené č. 24/1959 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. června 1953
o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Ustanovení vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol se vztahují i na absolventy vysokých škol universitních, škol pedagogických, vyšších a vysokých škol pedagogických.
(2) Ustanovení vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol se nevztahují na absolventy škol zdravotnických, sociálních, na absolventy škol uměleckého směru, na absolventy fakult bohosloveckých a škol vojenských.
§ 2.
Pouze se schválením ústředního úřadu, do jehož oboru působnosti patří příslušné školy, uděleným v souhlase se státním plánem rozvoje národního hospodářství, mohou nastoupit do zaměstnání:
a) absolventi jedenáctileté střední školy (ve školním roce 1952/1953 absolventi gymnasií), pokud nebudou pokračovat ve studiu na vysoké škole,
b) žáci posledních dvou ročníků odborných škol, na jejichž absolventy se vztahuje vládní nařízení č. 20/1952 Sb., pokud zanechají studia nebo budou ze studia vyloučeni před absolvováním školy,
c) studenti vysokých škol, na jejichž absolventy se vztahuje vládní nařízení č. 20/1952 Sb., po složení I. státní zkoušky, pokud zanechají studia nebo budou ze studia vyloučeni před absolvováním školy.
§ 3.
(1) Ústřední úřady, do jejichž oboru působnosti patří příslušné školy, vydají v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení.
(2) Ministři vysokých škol, školství a osvěty, zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu se zmocňují, aby určili, že na některých školách, spadajících do jejich oboru působnosti, po případě na jejich odděleních nebo oborech se vztahují ustanovení tohoto nařízení teprve na absolventy, po případě studenty (žáky) pozdějších školních roků.
§ 4.
Ustanovení § 5 vládního nařízení č. 20/1952 Sb. se zrušuje.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vysokých škol, školství a osvěty, zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
Nepomucký v. r.
Sýkora v. r.
Štoll v. r.