dnes je 30.9.2023

Input:

58/1946 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu

č. 58/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 23. března 1946,
kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.
Podle § 60, písm. a) a § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
Nejvyšší přípustná úhrnná výrobní, skladní a manipulační výtrata činí u nápojů z hroznů 12 % z vyrobeného moštu [§ 60, písm. a) zák. č. 30/1946 Sb.].
§ 2.
Číselná výše daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou cenu 115,- Kčs za 1 hlo (§ 100, odst. 3 zák. č. 30/1946 Sb.).
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1946.
 
Dr. Šrobár v.r.