dnes je 3.12.2023

Input:

58/1958 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol

č. 58/1958 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. září 1958
o změnách v organisaci vysokých škol
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělání učitelů (školského zákona):
§ 1
Z Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze se zřizuje fakulta téhož názvu na Vysoké škole pedagogické v Praze.
§ 2
Z Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové se zřizuje lékařská fakulta v Hradci Králové jako další fakulta University Karlovy v Praze.
§ 3
(1) Vysoká škola pedagogická v Olomouci se slučuje s Universitou Palackého v Olomouci ve vysokou školu s názvem Universita Palackého v Olomouci.
(2) Universita Palackého v Olomouci se dělí na fakulty lékařskou, společenských věd a přírodních věd.
§ 4
Zrušuje se vládní nařízení č. 24/1953 Sb., o zřízení Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze, a § 4 vládního nařízení č. 66/1953 Sb., o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. září 1958; provede je ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.
 
Dr. Kahuda v. r