dnes je 21.5.2024

Input:

6/1951 Sb., Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby, platné do 31.12.1951

č. 6/1951 Zb.
[zrušené č. 116/1951 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zemědělství
ze dne 12. února 1951,
kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby.
Ministr zemědělství nařizuje podle § 26 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočišné výroby:
§ 1.
Zákon č. 187/1950 Sb. nabývá účinnosti dnem 15. února 1951.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Fierlinger v. r.
Ďuriš v.r.