dnes je 19.4.2024

Input:

60/1946 Sb., Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních

č. 60/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 28. února 1946
jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Prozatímní Národní shromáždění schvaluje a znovu usnáší jako zákon dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, se změnami a doplňky v tomto zákoně uvedenými.
Článek II.
Ustanovení § 2, č. 2 bude zníti:
„2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a dozoru nad nimi, jakož i zápisy zákazu zcizení, zatížení a propachtování, provedené v době nesvobody k návrhu ministerstva zemědělství (bývalého ministerstva zemědělství a lesnictví) nebo pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu;“
Článek III.
Ministru vnitra se ukládá, aby jako přílohu tohoto zákona uveřejnil úplné znění citovaného dekretu v úpravě tohoto zákona.
Článek IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Dr. Drtina v.r.