dnes je 16.4.2024

Input:

60/1962 Sb., Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", platné do 2.12.1966

č. 60/1962 Zb.
[zrušené č. 89/1966 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. června 1962
o udělování čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 14/1956 Sb:
§ 1
Příslušníkům Pohraniční stráže a ostatních součástí ministerstva vnitra, vojákům Čs. lidové armády, členům Pomocné stráže, Pohraniční stráže a Veřejné bezpečnosti i jiným občanům, kteří se zvlášť zasloužili při zajišťování ochrany státních hranic, soustavně dosahují takových výsledků, že se stávají příkladem ostatním, nebo kteří prokázali mimořádnou iniciativu, obětavost nebo odvahu, lze projevit veřejné uznání udělením čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“.
§ 2
Čestný odznak „Za ochranu hranic ČSSR“ uděluje ministr vnitra. Předává jej ministr vnitra nebo funkcionář jím pověřený. Zároveň s čestným odznakem se odevzdává listina o jeho udělení (dekret).
§ 3
Dopustí-li se nositel čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“ jednání, které ho činí nehodným tohoto veřejného uznání, čestný odznak ztrácí.
§ 4
Podrobnosti o udělování čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“ stanoví ministr vnitra.
§ 5
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.