dnes je 26.5.2024

Input:

61/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

č. 61/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. dubna 1947,
jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:
§ 1
(1) Ustanovení § 219, odst. 3 písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládního nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb. a ze dne 6. prosince 1946, č. 231 Sb., se mění a zní takto:
„b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu dávka částkou 190.- Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu.“
(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:
B. Náhradní dávka za monopolní daň
 
Saz.čís.
Druh zboží
Stálá náhradní dávka
Vyměřovací základna
Tára pro
vnitřní obaly
 
 
Kčs
 
 
109
Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22 1/2 objemových procent alkoholu
1425,-
100 kg
pro sudy 13%
 
 
nebo
čisté váhy
nebo
100 litrů
 
 
 
190,-
100 kg
čisté váhy
(litrů)
a stupeň
přes 15
objemových
procent
100 kg
pro sudy 13%
620
1)
Ethylnatý ether (sirný ether)
33 250,-
čisté váhy
pro sudy 20%
630
Alkoholická léčiva, nemají-li
více než 15 objemových
procent alkoholu
2 850,-
 
 
632
Alkoholické aromatické tresti
17 100,-
100 litrů
 
633b
Voňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol
17 100,-
 
 
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.