dnes je 2.12.2023

Input:

61/1966 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET", platné do 30.6.2000

č. 61/1966 Zb.
[zrušené č. 278/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. července 1966
o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun
„VELKÁ MORAVA - 1100 LET“
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
Oddíl I
Vydání mincí po 5 Kčs
§ 1
Dnem 1. srpna 1966 se dávají do oběhu mince po 5,- Kčs (dále jen „mince“).
§ 2
(1) Mince se razí z mědiniklu ve složení 80 dílů mědi a 20 dílů niklu. Hrubá váha mince je 7 g. Průměr mince je 26 mm a její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem kosočtverec - vlnovka, který je proveden vlisem.
(2) Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.
§ 3
(1) Na líci mince je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něj ve dvou řádcích nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Rok výroby je uveden pod dolním okrajem pavézy státního znaku.
(2) Na rubu mince je uprostřed označení hodnoty velkou číslicí „5“. Na pozadí jsou jako symbol výstavby zpodobeny konstrukce stavebních jeřábů, v horní levé části je pěticípá hvězda a níže vpravo stylizovaný květ. Zkratka měnové jednotky „Kčs“ je umístěna při levém okraji. Autorem návrhu mince je akademický sochař Jiří Harcuba, jehož jméno „HARCUBA“ je umístěno pod číslicí „5“.
Oddíl II
Vydání pamětních stříbrných desetikorun „VELKÁ MORAVA - 1100 LET“
§ 4
U příležitosti zahájení mezinárodního kongresu archeologů v ČSSR v srpnu 1966 se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny, jimiž se připomíná význam velkomoravského státního útvaru pro vznik, upevnění a vývoj československé vzájemnosti na území našeho státu.
§ 5
Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem kosočtverec - elipsa, který je proveden vlisem.
§ 6
(1) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něj v kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a dole rok vydání „1966“.
(2) Na rubu pamětní stříbrné desetikoruny jsou zobrazeny jako symboly rozkvětu státního útvaru Velká Morava v 9. století plaketa s motivem sokolníka na koni, která pochází z archeologických nálezů ve Starém Městě na Moravě a pod ní obrys základů křesťanského chrámu v Pohansku u Břeclavě. V levé dolní části je nápis „VELKÁ MORAVA - 1100 LET“. Označení hodnoty „10“ je vpravo nahoře. Návrh stříbrné pamětní desetikoruny je dílem akademického sochaře Luboše Růžičky za grafické spolupráce s akademickým malířem a grafikem Janem Solperou; jejich jména „RŮŽIČKA-SOLPERA“ jsou umístěna pod obrysem chrámu.
Oddíl III
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Dvořák v. r.
 
Vyobrazení mincí viz Sb. 1966, čá. 22, vyhláška č. 61/1966 Sb.